Voetbalveld in kunstgras

Jenka Watteny

20/06/2022
sport

In het college van 13 juni laatsleden werd beslist een kunstgrasveld aan te leggen op het B-terrein bij het sportcentrum Gilbert Desmet. Er zijn al langer problemen met steentje en glasresten waardoor de spelers kwetsuren oplopen. 

(Foto archief)

Het college koos voor de meest duurzame oplossing en keurde het voorstel voor een kunstgrasveld goed. De opdracht werd gegeven aan Farys om een procedure te starten. Gepland wordt het veld in voorjaar van 2023 aan te leggen, het begrote bedrag hiervoor is 500 000 euro. 

Voordelen

Een kunstgrasveld heeft bovendien enkele voordelen: een hogere bespeelbaarheid omdat het minder weersafhankelijk is. Beter waterbeheer, kunstgras drinkt geen water waardoor bij droogte een hoge kost wordt bespaard. De winterstop is korter en in de zomerperiode kan er langer getraind worden.