Vief steunt opleidingscentrum blindengeleide honden met het verzamelen van plastieken dopjes

Jenka Watteny

21/05/2022
vereniging

Vief Lichtervelde steunt de blindengeleide honden in Koksijde, en ze gingen dan ook op bezoek naar het opleidingscentrum daar. Er werd hen verteld hoe een puppy wordt opgeleid tot een medewerker van de persoon met zichtbeperking. Verder doet Vief een warme oproep om mee te steunen en plastieken dopjes af te geven. 

Noel Vlaemycnk vertelt hoe de vzw werkt: "De hond die bij een persoon geplaatst wordt, is eigendom van de vzw die ook de kosten draagt voor de hond, enkel en alleen voedsel moeten ze aankopen. De hond moet werken voor het baasje tot de leeftijd van tien jaar. Daarna worden de honden geplaatst bij een pleeggezin dat de hond adopteert. Ook dan nog blijft de hond eigendom van de vzw. De opleiding van een blindengeleide hond kost 25 000 euro. De nodige gelden worden verzameld voor de helft door het Vlaamse gewest voor personen met een handicap. Voor de andere helft moet de vzw zelf instaan. Dit bekomen ze door giften, verkoop in winkel, bezoeken aan het centrum, maar het grootste deel komt via het inzamelen van plastieken dopjes. Voor één hond hebben ze 85 000 kg dopjes nodig. Die worden verkocht voor recyclage en verwerkt tot korrels voor de industrie."

De Vief leden kregen een demonstratie hoe de hond zijn baasje op de hoogte brengt van een hindernis, het nemen van een trap, het oversteken bij verkeerslichten. 

Vief Lichtervelde blijft het centrum verder steunen door het inzamelen van plastieken dopjes en doet een warme oproep aan de bevolking om samen met hen dopjes te verzamelen. Alle dopjes zonder metaal zijn welkom en mogen bij de voorzitter worden afgezet aan de deur in de Nieuwstraat 45 in Lichtervelde. Heb je moeilijkheden om de dopjes tot daar te brengen, dan mag je bellen naar Noel Vlaemynck, 0473 59 57 46 om verder af te spreken.