Vaccintiming

Patrick Demarest

15/03/2021
Actua

Volgens de planning van de Vlaamse overheid moet elke 18-plusser, in de strijd tegen het covid-19 virus, minstens één keer gevaccineerd zijn tegen 11 juli. Een timing...


1. Deze lijst is los van de lijst essentiële beroepen, risicogroepen, medische ....
2. Natuurlijk onder voorbehoud leveringen vaccins
Concreet overzicht, planning Vlaamse Overheid.
85 - 90 : vanaf 15 maart
80 - 85 : vanaf 25 maart
75 - 80 : eind maart
70 - 75 : begin april
65 - 70 : half april
60 - 65 : eind april
55 - 60 : begin - half mei
50 - 55 : half mei
47 - 50 : eind mei
43 - 47 : begin - half juni
37 - 43 : eind juni
28 - 37 : begin juli
23 - 28 : 2 de week juli
18 - 23 : tegen 11 juli

2de vaccin - afhankelijk van soort vaccin - 2de afspraak wordt vastgelegd bij eerste vaccin
Oproepingsbrief meestal 7 dagen vooraf
Dit schema is een inschatting dus indicatief !
Ambitie Vlaanderen - tegen 11 juli alle 18 plussers
Tegen eind juni wil Europa het vaccinatiepaspoort klaar die elektronisch kan opgeladen worden en waarmee je kan reizen binnen de EU.