Steven Kindt volgt Jos Goethals op

Jenka Watteny

14/09/2022
Politiek

Schepen Jos Goethals kondigde aan dat hij vanaf 1 januari 2023 het schepenambt neerlegt. Hij wordt opgevolgd door de afdelingsvoorzitter Steven Kindt. 

Schepen Jos Goethals was gedurende 22 jaar schepen. Hij zal de fractie blijven ondersteunen als gemeenteraadslid. Jos Goethals wordt opgevolgd in het college van burgemeester en schepenen door Steven Kindt. 

De verdeling van de bevoegdheden binnen het schepencollege is op heden nog niet bekend, maar wordt in de komende periode besproken en voorgelegd.