Heemkundige kring nodigt vlasserskinderen uit

Jenka Watteny

26/10/2023
Actua

Ter gelegenheid van het artikel over de vlasbewerking in Lichtervelde, verschenen in het jaarboek in 2019, werd toen door de Heemkundige kring beslist om in 2020 een bijeenkomst voor de afstammelingen van de Lichterveldse vlassers te organiseren. Door corona kon dat echter niet doorgaan. Dit jaar wordt de draad opnieuw opgenomen. De vlasserskinderen werden ontvangen in het lokaal van de Heemkundige kring waar een film over het leven van een vlassersfamilie werd vertoond. 


Annie Goddyn is de jongste dochter van vlasser Gaston Goddyn.

Annie:

De vlasroterij is gestart door mijn grootvader Richard Goddyn, samen met Jules Cool. Mijn vader is gestopt in 1972. Ik ben geboren in 1953 en heb het bedrijf als kind en tiener gekend. Het was een mooi en druk bedrijf, een echte vlasroterij want we hadden zes rootputten en alle machines voor het verder bewerken van het vlas. Om te roten kwamen verschillende andere families bij ons, de families Herpoelaert, Vanhoutte en Cool.

Ik heb dit ervaren als een mooie tijd met veel goede werknemers en denk er nog met veel liefde en dankbaarheid aan terug. Voor mij en voor velen is vlas nog altijd pure nostalgie, een tijd van echte familiebedrijven.