4000 euro subsidie voor miniwoud

Patrick Demarest

04/06/2021
Natuur

Zeventien gemeenten ontvangen voor 26 verschillende lokale klimaatprojecten in totaal ruim 116.000 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu. Daaronder ook Lichtervelde die van de provincie 4.000 euro toegestopt krijgt voor de aanleg van een miniwoud. Kostprijs van zo’n miniwoud 8.000 euro.

Dat besliste de deputatie enkele dagen geleden. De steun past binnen het project ‘Gemeenten voor de toekomst’ dat lokale besturen helpt om laagdrempelige concrete acties op touw te zetten rond thema’s als mobiliteit, energie, voeding, groen, circulair en delend bouwen en wonen.

MINIWOUDJE

De natuurvoordelen die bomen ons bieden zijn talrijk en divers. Bossen zijn hotspots van biodiversiteit en hotspots voor de mens. Én: het zijn favoriete speel- en ontspanningsplekken! Opdat elke Vlaming op wandelafstand van zijn woonplaats zou moeten beschikken over minstens één stukje toegankelijk groen, ondersteunt BOS+ voortaan gemeentes om MiniWouden – kleine bosjes te midden van de bebouwde omgeving - aan te leggen.

WAT IS EEN MINIWOUD?

In het dichtbebouwde Vlaanderen is er weinig ruimte voor bebossingprojecten, of zo lijkt het toch. In tegenstelling tot wat men zou denken is er niet noodzakelijk een grote oppervlakte nodig om een bosje aan te leggen. Een klein perceel (vanaf 200m²) leent er zich al toe om een multifunctionele groene oase aan te leggen onder de vorm van een compact MiniWoud. Dit kan deel uitmaken van een publiek park; een bestaande speelzone; een – te vergroenen - speelplaats; gemeenschappelijke gronden van een wijk; private gronden van particulieren of bedrijven, al dan niet tijdelijk in te richten als MiniWoud. 

Het concept van de MiniWouden passen ze toe op een oppervlakte tot 1000 m², waaraan een intensief begeleidingstraject gekoppeld is om een realisatie op maat uit te werken. 

Vijf projecten uit de Mandelstreek mogen voor hun MiniWoud dus rekenen op centen van het West-Vlaams Provinciebestuur. De Izegemse projecten Verenigd voor het klimaat en Groene leefstraten krijgen respectievelijk 3.750 euro en 4.570 euro. In Lichtervelde krijgen de plannen rond een miniwoudje een subsidie van 4.000 euro. De subsidie bedraagt telkens 50 procent van het totale kostenplaatje van de projecten.
(EVT)