Willy en Rita 60 jaar getrouwd

Jenka Watteny

21/06/2024
Actua

Op 30 april 1964 trouwden Willy Laga (83) en Rita Vandecasteele (81) uit de Ketelbuiserstraat in Lichtervelde.  Voor hun diamanten jubileum werden ze ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg.