Westtoer investeert in topkwaliteit voor fiets- en wandelaanbod

Patrick Demarest

17/01/2024
Actua

Het provinciebedrijf Westtoer blijft in 2024 grote aandacht besteden aan de kwaliteit van de West-Vlaamse fiets- en wandelnetwerken en routes. De 586 peters en meters van de routes zijn belangrijke schakels in de kwaliteitszorg: zij detecteren problemen op het terrein. Westtoer investeert in twee extra medewerkers om de kwaliteit van routes en netwerken te garanderen.

Wandelen en fietsen in West-Vlaanderen was al langer populair, maar kende een absolute piek in 2020. Sindsdien blijven die cijfers nagenoeg op hetzelfde hoge niveau. In 2023 telde Westtoer 7,1 miljoen recreatieve fietsers op het West-Vlaamse Fietsnetwerk. Dat is 3 procent meer dan in 2022. Het recordjaar was 2020 met 7,3 miljoen fietsers, wat slechts 4% meer is dan vorig jaar.

Om de kwaliteit van de bewegwijzering op die wandel- en fietsroutes te garanderen, zijn er 586 vrijwilligers (‘peters’ en ‘meters’) die verschillende keren per jaar alle routes screenen en mogelijke verbeteringen signaleren.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De technische ploeg van Westtoer is uitgebreid met twee medewerkers. Op die manier kan Westtoer nog korter op de bal spelen met preventief onderhoud en eventuele herstellingen van bewegwijzering. Een kwalitatief aanbod voor de recreant blijft een topprioriteit. De routes en netwerken worden nog altijd erg geapprecieerd. Echte klachten van recreanten zijn eerder zeldzaam”, aldus nog Sabien Lahaye-Battheu.

In 2023 werden door de peters en meters 2.080 meldingen doorgegeven tijdens de controlebeurten. Het betreft vooral technische mankementen (bewegwijzering, omleiding, wegdek, begroeiing). De 2.080 meldingen gaan vooral over de fietsnetwerken en fietsroutes (1.216 meldingen), wandelnetwerken en wandelroutes (812 meldingen). Op alle fiets- en wandelroutes in West-Vlaanderen staan er in totaal zo’n 23.000 palen waaraan 45.000 bordjes hangen. In 2022 werden 2.485 meldingen genoteerd.