Provinciale subsidie om grafmonument te renoveren

Patrick Demarest

13/07/2021
Actua

Gemeente Lichtervelde ontvangt 3 188,70 euro provinciale subsidies om Grafmonument slachtoffers Wolfenbüttel te renoveren.West-Vlaanderen heeft een rijke geschiedenis. Het onroerend erfgoed herinnert ons hieraan. Het is bijgevolg belangrijk dit zo goed mogelijk in stand te houden. Om dit te stimuleren, keurde de provincieraad in januari 2021 een subsidiereglement goed om de eigenaars ervan financieel te ondersteunen.

Binnen dit reglement ontvangt de gemeente Lichtervelde nu 3 188,70 euro om het grafmonument waarin 13 Lichterveldenaars werden bijgezet te renoveren. Deze personen werden in 1944 in Wolfenbüttel (Duitsland) onthoofd.

“Als lokaal bestuur zetten we in op de herwaardering van de gemeentelijke begraafplaats. Ook het luik funerair erfgoed maakt deel uit van deze oefening. Aangezien het massagraf gebreken vertoont maar belangrijk is om ons te herinneren aan de gruweldaden van weleer, alsook een centrale plaats heeft op de begraafplaats ben ik bijzonder blij dat we dit graf kunnen renoveren met steun van de provincie West-Vlaanderen,” aldus een tevreden provincieraadslid en schepen in Lichtervelde Els Kindt.


Provincie subsidieert 25%, gemeente betaalt de rest
"De panelen die onderdeel uitmaken van het grafmonument zijn verzakt, tonen barsten of worden van elkaar weggeduwd door infiltrerend regenwater. In eerste instantie zullen we deze panelen zo goed mogelijk herstellen."

De totaalprijs bedraagt 12 754,8 euro waarvan de provincie West-Vlaanderen 25% subsidieert. De andere 75% zijn ten laste van de gemeente Lichtervelde, die het grafmonument in beheer heeft. De werken zouden in de periode juli-oktober 2021 aanvatten.