Kijk Puit!

Jenka Watteny

07/03/2022
Actua Natuur

Voor de twaalfde keer zet Lichtervelde in samenwerking met Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse hart en de Provincie West-Vlaanderen de schouders onder Kijk Puit. 

Waarom Kijk Puit! van belang is? In het voorjaar stijgen de temperaturen en ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap, waarna ze massaal op zoek gaan naar een partner en een geschikte poel om zich voort te planten. Waar de autowegen hun trekroutes dwarsen, zoals de Spoorwegstraat, sterven soms massaal veel padden, kikkers en salamanders onder de wielen van de auto's. Om de schade voor de amfibieën populatie te beperken, wordt er dit jaar opnieuw een overzet actie in de Spoorwegstraat georganiseerd. 

Je kan er niet naast kijken, de paddenschermen langs de wegberm. Deze beletten de padden, kikkers en salamanders om de straat te dwarsen. De dieren worden in emmers opgevangen en 's morgens en 's avonds door vrijwilligers veilig aan de overkant van de weg, richting de voortplantingspoel gezet. Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt de trek plaats van midden februari tot eind maart. 

Sinds 2011 neemt de gemeente Lichtervelde samen met vrijwilligers deel aan de overzet-actie. Vorig jaar werden 270 amfibieën overgezet: 232 padden, 2 kikkers en 36 salamanders. Dit jaar zijn onze vrijwilligers gestart op 11 februari en werden al 212 amfibieën overgezet. De gemeente Lichtervelde wil deze vaste kern van vrijwilligers bedanken voor hun inzet.