Guido Depla

Jenka Watteny

27/06/2024
Actua

60 jaar geleden, op 12 mei, trouwden Guido Depla en Godelieve Ramboer. Voor hun diamanten jubileum werden ze ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg.