Fietsbeleid staat centraal

Patrick Demarest

24/08/2020
Actua

Het lokaal bestuur Lichtervelde stelde onlangs haar nieuw fietsbeleid voor. Het maakt deel van het nieuwe mobiliteitsplan, dat voorziet in heel wat nieuwe fietszones, fietspaden en doorsteken. In de stationsomgeving wordt dan weer eenrichtingsverkeer ingevoerd.


Het aantal fietsstraten in Lichtervelde breidt gevoelig uit. Op de foto zien we v.l.n.r. de schepen van mobiliteit Steven Bogaert met zijn collega’s schepenen Ann Gunst en Els Kindt, die met de fiets een doortocht maken aan de markt.


Het gemeentebestuur gaat eind september haar nieuw mobiliteitsplan voorstellen. Maar een eerste luik daarvan, de fietsveiligheid, werd onlangs tegenover de pers uit de doeken gedaan. "Het fietsbeleid kwam als topprioriteit naar voren uit de burgerbevraging", stelt schepen van mobiliteit Steven Bogaert (CD&V). "Ook het ouderportaal gaf hun ervaringen door en de evaluaties van de schoolstraten werden in het geheel meegenomen. Daarenboven komen aan het station en in het centrum verschillende fietsroutes samen."

“Vandaar dat we heel wat nieuwe fietsstraten invoeren”, vervolgt schepen Bogaert. “In de straten rond de markt en in de omgeving van het station komen er twee grote ‘fietszones’ waar automobilisten fietsers niet mogen inhalen. Verder wordt ook de circulatie aan het Stationsplein bijgestuurd en komen er een aantal nieuwe fietsdoorsteken.”

Sterk fietsbeleid

Het gemeentebestuur zet sterk in op veiligheid van fietsers en voetgangers, maar schenkt als duurzame gemeente ook aandacht aan een groenomgeving en het klimaat. Het mobiliteitsplan voorziet in tien verschillende actiepunten in de periode 2020-2024. Naast de eerder aangehaalde fietspaden, fietszones en doorsteken, wil het lokaal bestuur ook de klemtoon leggen op: veilige schoolomgevingen, fietssuggestiestroken, een fietssnelweg, duurzame verplaatsing, een veilige fietsstalling en de fietsveiligheid verhogen in het algemeen.


“Vanaf één september komen er aan het station, in het centrum en aan de schoolomgevingen fietszones waar een maximumsnelheid telt van 30km/uur voor automobilisten en waar de fietser voorrang heeft”, stelt schepen Steven Bogaert nadrukkelijk. “Er komt een suggestiestrook in de Zwevezelestraat-Koolskampstraat met aansluiting suggestiestrook Zwevezelestraat & fietspad Koolskampstraat. De uitvoering is voorzien in 2021-22. Daarnaast komt er ook een suggestiestrook Statiestraat-Astridlaan. Aansluiting suggestiestrook Statiestraat & fietspad Koolskampstraat. De uitvoering is nog voorzien in 2021. Tot slot komt er nog een suggestiestrook in de Weststraat, met aansluiting fietszone stationsomgeving & fietssnelweg F32. Uitvoering is voorzien in 2022 (Provincie West-Vlaanderen).”


De verkeerscirculatie in de stationsomgeving wordt aangepakt. Er komt in de loop van de maand augustus eenrichtingsverkeer in de Surmontstraat en de Statieplaats met behoud van de parkeerplaats en de blauwe zone. In de loop van 2020 komt er een aanpassing in de Ketelbuiserstraat met het rondpunt. Doorstroom fietsers vanuit Ketelbuiserstraat ter hoogte van rondpunt Statiestraat.